Maetu otsing


Pealeht > Jõgevamaa >

Torma kalmistud

Tere tulemast Torma kalmistute kodulehele!

IMGP0062

Torma kalmistu kalmisturegister on kasutamiseks valmis. Registrisse on kantud 2002. aasta inventariseerimisdokument (platsi numbrid ja maetud hauatähiste järgi) ja kalmistuvahtide poolt peetud kalmisturaamatud (matmiste registreerimise raamat) alates 12.08.1951. Varasemad maetud on kirja pandud kirikuraamatutesse, nimekirju registrisse kanda pole võimalik, kuna kõik kirjas olevad surnud ei pruugi olla maetud Torma kalmistule.  Kes soovib oma perekonna kohta leida kalmisturegistrisse kandmiseks täpsustavaid andmeid  kirikuraamatutest, saab päringuid teha  www.ra.ee/saaga/  (digiteeritud arhiiviallikad) – kirikuraamatud - EELK kogudustes kohapeal säilitatavate kirikuraamatute koopiad - Tartu praostkond - EELK Torma Maarja kogudus - maetute nimekirjad. Samuti võib ühendust võtta EELK Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart`iga  torma@iti.ee  tel. 776 4369 mob. 53427098. 

Täna (aprill 2013) võib registrist leida kõik Torma kalmistule maetud alates   12.08.1951. Varasematest maetutest on registris need, kellel nimelised hauatähised.  Torma kalmistu kalmisturegistris on  2260 hauaplatsi 7175 maetuga s.h. hauaplats teadmata 1234 maetul. Hauaplats teadmata – tähendab maetut, kelle kohta on kanne matmisraamatus, kuid keda  ei ole võimalik seostada ühegi platsiga (platsil puurist või ainult  perenimega hauatähis).

Jäänud on viimane osa kalmisturegistri korrastamiseks - platsi kasutajate poolt esitatava informatsiooni lisamine registrisse. Siinkohal palumegi kõikide inimeste abi kalmisturegistri korrastamiseks  -  igasugused täpsustavad andmed on oodatud.    

 Olulised andmed registri korrastamiseks on:   Torma kalmistul ei ole varem kogutud andmeid platsi suuruse kohta, samuti maetute paigutuse kohta platsil. Kui Teile on teada või on vanemaid pereliikmed, kelle käest küsida - ● platsi suurus, kui mitme kohalised kirstuplatsid on kunagi võetud (arvestati 2,5 m pikkust ja 1,25 m laiust  maetu kohta) ja ●millises järjekorras on platsile maetud (maetu koht - kui seisate jalutsis,  näoga hauatähise poole vasakult paremale 1, 2, 3 jne, pealematmine). Täna on võimalik need andmed registrisse kirja panna, et tulevased põlved teaksid kuidas edaspidi platsile matmist korraldada. ● Maetu  ees- ja perekonnanimi, sünni-, surma- ja matmiskuupäev.  ● Hauaplats teadmata – kui Teie teate platsi kuhu sellise kirjega inimene maeti, siis  võib-olla on registris kirjas teised samale platsile maetud, või leiate matmiskvartali kaardilt ja panete kirja lähima hauatähise kirjelduse (nimi, sünd, surm) või konsulteerige kalmistuvahiga. ● Platsi kasutaja registreerimine (Torma Vallavolikogu 17.04.2012 määrus nr 64, Torma valla kalmistute kasutamise eeskiri §7 punkt 1 – kohustus registreerida 3 aasta jooksul määruse jõustumisest), selleks tuleb esitada kasutaja isikukood,  kontaktandmed ja lühiseletus, miks just tema on õigustatud saama platsi kasutajaks (näit. maetud ema-isa-õde-vend jne). Isikukood on registrisse kandmise nõue, seda ei avalikustata ja jääb registripidajale kasutamiseks.

 Kaardimaterjalidega seotakse register edaspidi. Praegune asendiskeem  lisatud pdf-failina, millelt on näha kvartalite asetus. Kalmistuvahi kasutuses on olemas paberkandjal kvartalite kaupa kaardid, kus kajastuvad  platsinumbrid.  Torma kalmistu on vaba planeeringuga.

Palume teile teada olev info edastada registripidajale , kelleks on Torma kalmistuvaht Merle Konks,  e-post kalmistu [ät] torma.ee , +372 5385 2023 , paberkandjal postiaadressile Kooli tee 25 Torma 48502 Jõgevamaa saajaks Torma Vallavalitsus (kalmistu) või kasutage kodulehel olevaid e-teenuseid.