Maetu otsing


Kalmistuteenuste hinnakiri 

1. Kalmistuteenused

1.1 Hauastamine1

1. Hauastamine kirstus 0,6 - 1,5 m

1 matus

123 €

2. Hauastamine kirstus 1,6 - 2,1 m

1 matus

171 €

3. Hauastamine erimõõdulises kirstus2 

1 matus

213 €

 

1.2. Urni hauastamine

1. Urni matus hauaplatsile 3

1 matus

54 €

2. Urni väljakaevamine

1 urn

54 €

3. Urni matus urniboksi4

1 matus

405 €

4. Urniboksi plaadi teisaldamine

1 matus

30 €

 

1.3. Hauastamine eritellimusel5

1. Hauastamine kirstus 0,6 - 1,5m

1 matus

207 €

2. Hauastamine kirstus 1,6 - 2,1m

1 matus

261 €

3. Hauastamine erimõõdulises kirstus2

1 matus

294 €

4. Urni matus hauaplatsile

1 matus

63 €

 

1 Hauastamine- kalmistul platsi eelnev ülevaatus kalmistutöötajaga, registrisse kandmine, haua kaevamine, matja abistamine kirstu hauda laskmisel ja pärgade asetamisel, kääpa kujundamine. Ei sisalda haua kinniajamist.

2 Erimõõduline kirst- pikkus üle 2,1 m ja laius üle 80 cm nii peaotsas kui ka jalutsis

3 Urni matus hauaplatsile - kalmistul platsi eelnev ülevaatus kalmistutöötajaga, registrisse kandmine, haua kaevamine, urni hauda asetamine kalmistutöötaja poolt, haua kinniajamine.   

4Urni matus urniboksi - kalmistul kalmistutöötajaga urniboksi valimine, registrisse kandmine, katteplaadi avamine ja sulgemine kalmistutöötajate poolt. Teenuse hind sisaldab urniboksi graniidist katteplaadi maksumust. Hind ei sisalda maetu(te) isikuandmete graveerimist katteplaadile. Matja tasub urniboksi plaadi teisaldamise teenuse eest juhul kui toimub kahekohalisse urniboksi teise urni paigaldamine.

5Hauastamine eritellimusel - matus kiirendatud korras, matuse vormistamine vähem kui 2 päeva enne matust.

1.4. Muud teenused

1. Hauakääpa kaunistamine kuuseokstega6

1 haud

21 €

2. Ümbermatus

1 matus

390 €

3. Matusepaiga matusejärgne korrastus7

1 haud

30 €

4. Kabel kasutamine8

1 tund

30 €

5. Leinakella löömine

1 matus

6 €

6. Eritööd9

1 tund

30 €

7. Peieruum10

2 tundi

72 €

8. Küünalde süütamine11

1 kord

2,10 €

9. Teenus ettevõtjale12

1 kord

9 €

 

1.5. Hauaplatsi ettevalmistus13

1. 1-kohaline hauaplats

hauakoht

123 €

2. 2-kohaline hauaplats

hauakoht

180 €

3. 3-kohaline hauaplats

hauakoht

246 €

 

6 Hauakääpa kaunistamine kuuseokstega- ei sisalda okste maksumust

7Matusepaiga matusejärgne korrastus- kuue kuu jooksul matuse toimumisest, kuivanud pärgade ja lillede koristamine, kääpa äravedu ja hauaplatsi tasandamine

8Kabel kasutamine- kabeli kasutus matuse korraldamiseks, 1 tund kabeli kasutust hõlmab endas: kirstu toomist kabelisse ja valmis seadmist tseremooniaks, matusetseremooniat.

9Eritööd - kliendi soovil teostatavad teenustööd, mis ei kajastu antud hinnakirjas (hauavaaside kohale toimetamine, istutusaukude kaevamine, puude-põõsaste juurimine jms tööd)

10Peieruum- peieruum koos peiedeks vaja mineva mööbliga. Tallinna Kalmistud ei paku toitlustamist, toitlustamise, nõud ja linad saab klient tellida endale sobilikult catering firmalt.

11 Küünalde süütamine- Konkreetsetel tähtpäevadel (surnu sünnipäeval, nimepäeval, jõuludel vm tähtpäeval) hauaplatsi kasutaja soovil ühe või mitmekordne teenus. Hind ei sisalda küünalde maksumust. Küünlad saab tellija osta kalmistult.

12 Teenus ettevõtjale – teenus sisaldab kalmisturegistri päringut, projekti läbivaatust, järelevalvet ja jäätmehooldustasu

13Hauaplatsi ettevalmistamine - matuseplatsi puhastamine võsast, pinnase planeerimine, vanade hauarajatiste teisaldamine, juurdepääsutee rajamine, akteerimistoimingute läbiviimine, jäätmete sorteerimine ja äravedu.

 

2. Matusepaiga hooldusteenused

2.1. Suvised hoolduseteenused

1. Hauaplatsi liiva vahetamine14

hauakoht

27 €

2. Hauaplatsi katmine liivaga15

hauakoht

24 €

3. Hauarajatiste puhastamine17

tund

30 €

4. 1-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

12 €

5. 2-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

15 €

6. 3-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

24 €

7. 4-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

36 €

8. 5-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

39 €

9. 6-kohalise tehispiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

51 €

10. 1-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

18 €

11. 2-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

30 €

12. 3- kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

39 €

13. 4-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

60 €

14. 5-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

69 €

15. 6-kohalise murupiiretega hauaplatsi hooldus18

kuu

81 €

14 Hauaplatsi liiva vahetamine- sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm (hauakoht- 2 m2)

15Hauaplatsi katmine liivaga- sisaldab liiva maksumust, kihi paksus 8-10 cm (hauakoht- 2 m2)

16 Hauaplatsi katmine mullaga- sisaldab mulla maksumust, kihi paksus 8-10 cm (hauakoht- 2 m2)

17Hauarajatiste puhastamine- hauapiirde või hauasamba pesu veega, teenust kasutatakse naturaalsest kivist hauasammaste ja piirete ning krohvitud betoonpiirete puhastamiseks, ei ole sobilik krohvimata betoonpiirete ja dolomiitpiirete, kunstlikust materjalist hauasammaste ja dolomiidist hauasammaste ja hauaplaatide puhastamiseks.

18 Hauaplatsi hooldus- hauaplatsi hooldus sisaldab ühes kuus 4 korda hauaplatsi koristamist (muru pügamine, riisumine, prügi koristus, lillede kastmist olenevalt ilmast).

 

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%